Doctors

Darius Migauskas

Aleksandras Gordevičius

Aušra Bieliauskienė

Jūratė Lybaitė

Aušvydas Baltuonis

Gerda Kondzežauskaitė

Alina Barkauskaitė

Edita Lanauskienė

Greta Žumbakytė

Saulė Vindašiūtė

Kristina Šeštokaitė

Irena Vaičiulienė

Irina Kurečko

Biruta Avižienė

Julija Vaščiūnaitė

Sandra Petrovaitė

Vaidilė Bieliauskienė (Juškytė)

Tatjana Košel

Alicija Viduto-Sližauskienė